Cursos de Màgia per Nins

www.escuelamagiamallorca.com

El mag Félix va crear al 2003 la Primera Escola de Màgia Infantil de Palma de Mallorca. Al 2006 – 2007 va participar al Programa Espai SuperGuai en M7 Televisió realitzant un divertit taller de màgia infantil. A més ha fet innumerables tallers a Escoles, Clubs de Barri i Parcs Infantils.
Félix és Professor d’Educació Física, el qual està preparat i capacitat pedagògicament per la correcta ensenyança dels continguts màgics.
Taller de màgia per Escoles
L’objectiu principal d’aquest taller es descobrir i intentar despertar les habilitats artístiques dels nins des d’edat primerenca mitjançant jocs de màgia, expressió corporal i consideracions bàsiques d’actuació, reforçant i millorant l’autoestima dels nins a través d’activitats relacionades amb la cerca de la seguretat i la confiança en sí mateixos.

Cursos de Màgia per Joves i Adults

La curiositat és un instint natural, és comú als éssers humans a totes les edats, des de la infància fins la vellesa, el qual ens duu a una necessitat d’explorar i investigar. Tots, qualque vegada, hem volgut descobrir què hi havia darrera d’un acte màgic.
Qui no ha viscut o pensat moments màgics, la màgia està sempre present, els nostres objectius de vida solen sorgir d’una il·lusió. Les etapes de les nostres vides estan plenes de realitats i fantasies que neixen dels nostres pensaments.
“La possibilitat de realitzar un somni és el que fa que la vida sigui interessant.” (Paulo Coelho)
Els alumnes desenvoluparan la desimboltura, l’oratòria, l’agudesa psicomotriu, la memòria, l’habilitat intuïtiva, destreses manipulatives i coordinació neuromotriu. La Màgia proporciona a qui la practica un enfortiment de l’autoestima.
Classes individuals:
l’alumne podrà treballar sobre les seves pròpies inquietuds, i la individualització permetrà una millor comprensió del continguts aconseguint així un aprenentatge molt més ràpid i significatiu. La relació directa alumne- professor permetrà un aprofitament òptim del temps d’ensenyança i, incrementar la quantitat de coneixements màgics orientats directament sobre inquietuds